Szervezet-és munkalélektan


A munkaszervezetek mindegyike ciklikusan elmozduló, állandó belső mozgással üzemel, és különböző működési zónákban érik el növekedésük optimális határait. Egy szakmai közösségben éppen úgy zavart okozhat a folyamatos alkalmazkodás hiánya, mint a rendszeressége miatt kialakuló állandó túlfeszítési állapot. Ezért fontos vezetői feladat felismerni a szervezet egészének és/vagy alcsoportjainak, illetve egyes tagjainak a teherbíró képességét. Ezzel a vizsgálódási perspektívával, valamint a visszacsatolt tapasztalatok tanulásából hatásos fejlesztési programok kerülhetnek megfogalmazásra. A munkahelyi mentálhigiéné olyan cselekvések sorozata, ahol célzott szándék az egészséges lelki élet kialakítása, megélése és megtartása. Elsődleges cél a megelőzés, hogy olyan elemi és érzelmi munkakörnyezet alakuljon ki, amiben a lelki épség védelmet élvez, így óvja a dolgozót a fizikai károsodásoktól és megbetegedésektől is. Másodlagos feladata a meglévő egészséges mentális állapot karbantartása, erősítése, hiszen a szervezet egyik legfontosabb erőforrása az egészséges munkatárs.

A munkahelyi egészségfejlesztés a fizikai környezet folyamatos javításával párhuzamosan figyelembe veszi azokat a zavart okozó jelenségeket is, melyek hatással vannak a dolgozók lelki épségére, illetve a szakmai személyiség fejlődésére. A rendszer tagjainak pszicho-szociális kockázatkezelésére kedvezően hat, ha a munkaszervezet törekszik a tiszta kapcsolódások kialakítására, és nyíltan felvállalja a szerepkonfliktusok létezését. Egy támogató tér lélektanilag a szervezeti társadalom javát szolgálja, ahol a vállalat egésze, illetve a megtalálható alrendszerek sokasága törekszik a kiegyensúlyozottságra. Segítik az egésszégesebben működő munkaszerepek kialakítását, valamint támogatja az egyéni küzdelmek és működési sémák természetéből fakadó szerepkonfliktusok kezelését, illetve megelőzősét.

Az egyének, valamint a szakmai csoportok önszerveződése is képes olyan beavatkozási vagy kollektív megküzdési stratégiákat létrehozni, amelyek támogatják a vállalat produktivitását. A kiforrt, begyakorolt módszerek pedig a szervezeti kultúra részévé válhatnak. A társas támogatás egy munkahelyen olyan észlelt kapcsolatrendszer, amely kedvező hatással van a dolgozók stresszreakció képességére is. A társas támogatás azt jelenti, hogy munkaszervezetben megfigyelhetőek és értelmezhetőek olyan kapcsolódások, amelyekben a dolgozók megélhetik, hogy személyüket szeretik és elfogadják, és/vagy más módon törődnek velük, valamint információval látják el őket.

A munkahely egy feszültségmező, és egyben szocializáló tér is, ahol számos szubjektum, alaphiedelem találkozik össze, feszül egymásnak. Láthatatlan, fedhetetlen konfliktusok sokasága húzódik meg egy intézmény szerveződésén belül, melyek egyértelmű hatást gyakorolnak a szervezet működésére. Ha a dolgozó viszonya a munkahelyi szerepéhez optimális, akkor ez hosszabb távon mindenképpen előnyös a szervezet számára. A munkahely önmagában beteggé vagy pszichotikussá senkit sem tesz, viszont az lényeges tényező, hogy a személyiség meglévő egyensúlyzavarát a munkahelyi hatások súlyosbíthatják, vagy éppen enyhíthetik. A munkahely és a dolgozó személyiségének harmonikus viszonya akár a magánéleti konfliktusok kiegyensúlyozására is képes, de ez természetesen fordítva is igaz. A munkaszerepek egészséges megélése táplálja a mentális állóképességet, amely erőforrásként visszakerül a vállalat vérkeringésébe. Hajtóerőként hasznosulhat a közösség teremtő ereje, ha a szervezet figyelembe veszi a dolgozó érzéseit, elfogadja személyiségét és belső motivációit.

Soltesz Szilard

Social Links