Selfness és Coaching


Szakmai színpadunkon, magánéletünk során, valamint hivatásunkban is sokszor tapasztalhatunk olyan működési zavarokat, melyek bekorlátoznak, esetenként félelmeink fékezik a változtatáshoz szükséges cselekvési döntések meghozatalát. Vágyunk a biztonságra, az értékes társas kapcsolatok kialakítására, az értelmet adó célok megvalósítására. Felemelő érzés, ha ismerjük és tudjuk is kommunikálni mindazt, amit reális vágyaink kiszolgálásának érdekében muszáj megtennünk – plusz hozadékként támogatja a testi és mentális egészségünk egyensúlyát.

Számos olyan hatás érhet bennünket, melyekkel a lelkünk mélyén ellenkezünk, tiltakozunk, s passzív módon befelé elnyomjuk, eltérítjük az elsődleges érzést, ami befolyásolja viselkedésünket, mondanivalónkat és reakcióinkat. Ez a ferdítés erősítheti a rossz belső közérzetet, ami rombolja az önbecsülést, a hibás érdekképviselet pedig torzítja az önértékelést. Képesek vagyunk az új ismeretek befogadására, aktiválni belső erőforrásainkat, hogy azok frisstő szellemi nektárként biztosítsák vágyott érzéseink megéléséhez szükséges tetteink mentális energiaszükségletét, hogy bírjuk viselni a változással együtt járó kellemetlen, néha szorongató természetes mivoltát.

A selfness egy támogató szemlélet, amely képes megágyazni az emberi test és lélek közötti tiszta kommunikáció kialakításának, valamint ápolja a kialakult hasznos, szimmetrikus egységet. Mentálhigiénés gondolkodás, ami egyben segítő pillére is fizikai egészségünknek, és mentes minden divatos szlogenszólamtól, csakis tudományos alapokra támaszkodik ez a megközelítés. A selfness nem elégszik meg csak a test karbantartásával, edzésével és szeretetével. Fontos, nélkülözhetetlen elemei: a belső világunk erőforrásainak felfedezése a külvilág támogatásával, és a lélektani ismeretek szélesítése a szellemi fittség érzése mellett.

A coaching folyamat számomra egy személyközpontú segítő kapcsolat a kompetencia határaimon belül, ahol az „itt és most” világi lehetőségeiben dolgozunk a coaching és mentálhigiéné eszköztárát használva, a coaching folyamat egy intenzív, tanulásra alkalmas emberi találkozások lehetősége. Munkám egyedisége a saját személyemben rejlik, a tudásom megszerzésének az útja és módja a specifikus lenyomatom. A találkozók, ülések során legyen az egyéni vagy csoportos, fontos az őszinte kapcsolódás az ügyfelekkel, kliensekkel, így azt is el kell fogadnom, ha valakinek az adott helyzetben nem én vagyok a támogató személy.

Szervezetünk tárolja a megélt, átélt vagy hordozott élményeket, minden szépről, de egyben a romboló, betegítő „kitüremkedésekről” is, viszont gondos gazda módjára küldi a jelzéseket, melyek feldolgozása egyéni, jól felfogott érdekünk. Ezért egy ideális állapot, amikor a testtudat és a megfelelő önismeret képes összeölelkezni, így erősítve az emberi állóképességünket, ami segíthet megannyi szakmai, hivatásbeli, magánéletei, valamint az egyének közötti kapcsolati problémák megoldásában, kezelésében és természetesen a kóros jelenségek, kiégések, valamint a stresszben-ragadás megelőzésében.

Soltesz Szilard

Social Links